آسمانی ,حسین

هیاهو شده است!

عده ای دیوانه افتاده اند به جان مردم، که چه بشود؟ نمی دانم.

جان انسان بسیار ناقابل، در حد قطعه کوچک مسی به نام گلوله.

می کشند، ذبح می کنند، تجاوز می کنند و... نه به مردانگی آنهم ناجوانمردانه و کاملا رذلانه.

حقیقت این است که کشتن کسی با دستان بسته هنر نیست.

نمی دانم قرار است چه بشود و یا کی تمام؟ اما باید پایانی بر این هرج و مرج و قساوت باشد.

چرا که حسین (علیه السلام) آغازش کرده و گویا پایانی بر آن نیست. 

باید حسینی شد و در مسیر حسین قدم برداشت، حسین مردانگی کرد و مردانه ایستاد و شهید شد، باید چون او دل کند و آسمانی شد.

زمین خدا مزه ای ندارد باید طعم آسمان چشید...

خدایا مرا آسمانی کن (آمین).

منبع اصلی مطلب : جای پا...
برچسب ها : آسمانی ,حسین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : باید آسمانی شد